Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

30.11.23 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Haveforening Paken 30.11.2023

Til stede: Heidi, Vibeke, Lars, Eddie, Nina og Jens.

Dagsorden:

1: Godkende referat fra sidst

2: Kasserer

3: Nordea fonden

4: Personsager - fortrolig

5: Vurderinger / haver til salg

6: Kursus

7: Liste fra tilsyn

8: Forsikringer

9: Evt.

1: Godkende referat fra sidst

Referat godkendes.

Vedr. punkt 4 oplyses det fra Vibeke, at havelejere, der ikke har deltaget i fællesarbejde opkræves i januar 2024.

Vedr. punkt 10 er der en udfordring i lokalplanen. Må forvaltningen overtræde lokalplanen. Tages op til april når sæsonen 2024 starter og kommer på som punkt ved GF.

2: Kasserer

Ved gennemgang af budget overholder vi stadig dette. Dog har vi indbetalt mere til kloak, hvilket ikke har været budgetteret.


Budget for 2024 laves af Vibeke og Heidi inden 1.1.24.

Vandaflæsninger fra oktober sendes til Økonomiservice mhp. evt. ekstra opkrævning ud over aconto beløb.

3: Nordea fonden

Der er kommet ny pulje fra Nordea Fonden. Denne fond støtter borgerdrevne projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse. Focus på biodiversitet og lokal forankring.

Ansøgningsfrist 16.4.24.

Vores tanker går på:

Sansehave og højbede v. Fælleshuset.

Foredrag om bla. biodiversitet.

Har du gode ideer, så send gerne en e-mail til bestyrelsen.

4: Personsager

Fortroligt.

5: Vurderinger / haver til salg

Jens har været på kursus. Der er kommet positive ændringer i proceduren omkring vurdering af kolonihaver.

2 haver er p.t. til salg, yderligere 1 kommer til salg i løbet af december. (Se hjemmesiden www.haveforeningparken.dk under “Haver til salg”)

6: Kursus

Eddie, Lars og Heidi deltager på kursus i “Jura for bestyrelser” i løbet af december.

7: Liste fra tilsyn

Esbjerg kommune og kredsen var i mandags rundt på tilsyn i haveforeningen.

Der var flere bemærkninger som nu er kommet på e-mail til bestyrelsen.

Der sendes besked til alle berørte haver.

8: Forsikringer

Der er ang. stadig forskel i hvad man har bedt om af forsikring blandt de enkelte havelejere og hvad der opkræves.

Heidi har bedt om oversigt fra vores forsikringsmægler. Der sendes e-mail ud til alle havelejere hvori der informeres om, at såfremt man ikke blive opkrævet for indbo og kasko, selvom man har tilmeldt dette, bedes man sende en e-mail til bestyrelsen. Det er ikke i orden - der ikke er styr på det. Brandforsikringen er lovpligtig fælles via haveforeningen. Kasko og Indbo er valgfri.

9: Evt.

Nina sidder med booking af Fælleshuset og der er stadig ledige datoer i 2024. Send gerne e-mail til bestyrelse, såfremt havelejere ønsker at leje lokalerne.