Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

25.10.23 - Bestyrelsesmøde

Til stede: Heidi, Vibeke, Lars, Eddie og Nina. Afbud fra Jens.

Dagsorden:

1: Godkende referat fra sidst

2: Kasserer

3: Vand: Aflæsning, lukning, opkrævning

4: Fællesarbejde: Opgørelse vedr. havelejere der har deltaget i 2023.

5: Personsager

6: Havepræmiering: Referat og opfordring til 2024.

7: Bordet

8: Vurderinger / haver til salg / misvedligeholdt haver

9: Stierne

10: Evt.

1: Godkende referat fra sidst

Referat godkendes.

Heidi forsøger endnu engang af skaffe Nem-ID til foreningen mhp. Ansøgning til Delepuljen.

2: Kasserer

Vi har langt om længe fået Økonomiservice til at indse, at vi har krav på at de fremsender månedlige budgetter til foreningen.

Vibeke er ved at danne sig et overblik 3/4 igennem året. Forsikring er steget men passer formentlig med indbo der blev hævet og flere ønskede alle forsikringer.

Kloak lånet er betalt ned, med det beløb der var betalt for meget.

I 2024 skal vi have fælleshuset med mhp. de sidste ting vi ikke nåede i år. Dette tagers op på Generalforsamling til februar.

Ellers ser det ud til vi overholder budgettet 2023.

3: Vand: Aflæsning, lukning, opkrævning

Vandet blev lukket mandag den 23.10.23. Alle målere blev aflæst, også de haver der ikke var låst op til.

2 målere løber baglæns, hvilket VVS’eren gøres opmærksom på.

Regnskabet udarbejdes af Lars og Heidi snarest.

4: Fællesarbejde

Heidi laver oversigt til Vibeke over hvilke have lejere, der har deltaget i fællesarbejde mhp. opkrævning af 200,- kr. fra de haver der ikke har deltaget.

5: Personsager - fortroligt.

6: Havepræmiering

Dora fik overrakt præmie 21.10.23 hvor hun deltog sammen med bestyrelsen. En hyggelig eftermiddag, hvor man møder kredsen og nogle lejere fra Esbjergs øvrige haveforeninger.

Vi kan på det kraftigste opfordre havelejere til at tilmelde sig.

Vi kan i vores haveforening indstille 4 haver, hvoraf højst 2 kan præmieres.

Derudover kan vi indstille 1 have som “børnevenlig have” og 1 have som “årets miljøhave”.

Se mere på https://kreds15.dk/ff

Vi har desuden planer om at invitere Mogens Lorendsen til at komme og holde et lille foredrag om dette bla. (Bliver i 2024)

7: Bordet rundt

Esbjerg kommune og kredsen var i mandags rundt på tilsyn i haveforeningen.

Der var flere bemærkninger som alle blev skrevet ned. Disse sendes til bestyrelsen, hvorefter vi vil informere de berørte.

8: Vurderinger - haver til salg - misvedligeholdt haver

Ikke flere vurderinger eller haver til salg siden sidst.

Ved fremtidig salg af fx. isvedligeholdt haver, vil bestyrelsen opfordre køber og sælger til at indgå en aftale om hvem og hvordan der ryddes op på grunden.

9: Stierne

Vi gør ikke mere før 2024. Skal evt med på Generalforsamling.

10: Evt.

“Ifølge lokalplanen må vi i haveforeningen benytte Mågeparken og Stormgade til parkering.”

Denne oplysning fik vi i mandags, og vi går derfor videre med om det kan betyde noget i forbindelse med P-forbuddet i Stormgade. Eddie kigger på dette.

Vedrørende lukning af vand sender Lars en forespørgsel til VVS’eren mhp. Vejledning til have lejere om hvordan man undgår frostsprængninger.

HUSK BANKO PÅ SØNDAG DEN 29.10.23 I FÆLLESHUSET KL. 14.00 - 15.30.

Bestyrelsen er vært med kaffe og boller.