Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

8.6.23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde HF Parken 8.6.

Til stede: Vibeke, Jens, Lars, Karin, Eddie og Heidi (Referent)

Dagsorden:

1: Gennemgang af referat fra sidst.

2: Festudvalg

3: Kasserer

4: Vandaflæsning

5: Personlige sager (udenfor referat)

6: P-forbud

7: E-mail fra Nordea Fonden vedr. Dele-puljen

8: Næste møde

9: Evt.

Ad 1: Gennemgang af referat fra sidst:

Vibeke og Heidi skal stadig have styr på hvilke haver der ønsker besked pr. Post-nord eller personlig afleveret i haven.

Heidi tager fat i Arbejdernes Landsbank, da vi stadig ikke har adgang til banken.

Vibeke og Heidi mangler at oprette ny mail til kasserer.

Referatet godkendt.

Ad 2: Festudvalget

Festudvalget har sendt en føler ud på Facebook hvor 19 havemedlemmer har trykket JA til at de ønsker at deltage i fællesspisning, såfremt kalenderen tillader det. 3 har trykket NEJ til at de ikke ønsker at deltage.

Vi ved godt at alle ikke ser opslagene på Facebook men med sidste fællesspisnings kun 1 tilmelding ud over bestyrelsen er det bekymrende så få der ønsker et fællesskab i Kolonihaveforeningen.

Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at komme rundt i alle haver og snakke med Jer ikke bare om dette punkt, men blot for at lære Jer at kende. I skal derfor ikke blive forskrækkede hvis en eller flere pludselig dukker op i Jeres have hvis døren er åben.

Heidi inviterer til kaffe og kage i have 170 søndag den 25.juni kl. 15.00 - 16.00 inden I drager på ferie.

Høstfest er stadig fastast til 2. September kl. 17.30. (Se opslag på hjemmesiden www.haveforeningparken.dk under “Hygge og samvær”.

Ad 3: Kasserer

Som nævnt i punkt 1 skal der oprettes særskilt mail til kasserer posten og der skal skaffes adgang til banken. MEGET HØJT PRIORITERET.

Økonomiservice svarer men der er lang svartid.

Frustrerende når der ikke er adgang til banken for bestyrelsen.

Det er også et problem med manglende adgang til banken, da vi ikke kan se om der er indbetalt depositum for leje af fælleshuset.

Vibeke svarer de 2 mails der er indkommet fra havemedlemmer vedr. økonomi.

Vedr. opkrævning fra haveaffalds container, er der ekstra post på faktura vedr ekstra kørsel da der holdt parkerede biler for tæt på containeren, hvorfor denne ikke kunne afhentes ved første besøg. Denne post bør deles med Nørrevænge og Parken, da vi ikke ved hvis haveforenings biler der er problemet.

Ad 4: Vandaflæsning

Da vi har fået nye vandmålere, er det fra bestyrelsens side besluttet at lave en 1/2 års tjek for at se om der stadig er spild.

Vi kommer derfor rundt hhv. den 24. og 25. juni for at aflæse målere. Vi skal derfor anmode om at der er adgang til alle have disse dage. Der kommer mail rundt vedr. dette samt info på Facebook og i rammerne ved indfaldsstierne.

Ad 5: Personlige sager - salg og vurdering

Udenfor referat.

Ad.6: P-forbud

Der er sendt e-mail retur ti Park og Mobilitet hvori vi tilkendegiver vores utilfredshed med at der mellem linjerne allerede er besluttet, at der skal være P-forbud i Stormgade på strækningen fra Grådybet til Spangsbjerg Kirkevej uden at vi kan gøre indsigelser.

De ser det ikke som en mulighed at sænke fartgrænsen til 50 km/t.

De ser de heller ikke som en mulighed af lave P-båse på vores side.

De forstår ikke at flere rent faktisk i kolonihaverne fra april til 1.4. til 30.9.

Alle løsningsforslag forkastes uden forslag til hvor samtlige haver fremover rent faktisk kan parkere deres biler.

Næste skridt er at afvente svar på vores e-mail.

Derefter kan vi gå til avisen igen, og TV-syd.

Ad. 7: E-mail fra Nordea Fonden vedr Dele puljen

Der kan søges 15.000,- kr. til deleudstyr, låneudstyr eller grej kasser.

Eddie sender ansøgning afsted.

Ad 8: Næste møde

29.6.23 kl. 16.30.

Ad 9: Evt.:

Vibeke tager teten med at holde styr på hvilke havemedlemmer der har deltaget i fælles pligtarbejde sommeren igennem.

Karin har fået opfordring fra Haveforening Nørrevænge om at anmode om at der ikke parkeres trailere på Mågeparken. Disse henvises til egen matrikel.

Det skal dog nævnes, at vi ikke bestemmer hvad og hvem der parkerer på Mågeparken. Dog må en trailer jv. Loven Max stå 24 timer på offentlig vej.

Derudover foreslås at opsætte en kæde på Mågeparken ved Fælleshuset, så der ikke kan parkeres fra Fælleshuset til Stormgade, dette for at undgå skraldemændene ikke kan komme ind og ud.

Heidi sender mail til kredsen mhp. Anmodning om etablering af dette via Kommunen.

Indkomne e-mails fra havemedlemmer er besvaret.