Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Bestyrelsesmøde 8.4.24

Bestyrelsesmøde 8.4.24

Til stede: Lars, Eddie, Kate, Vibeke og Heidi (Afbud fra Jens og Nina)

1: Gennemgang af referat fra 4.3.24

2: Oplæg ved Kenneth (vedr. økonomi)

3: Budget v. Vibeke

4: Nøgleboks v. låge ind til Mågeparken fra Stormgade

5: Kort referat fra formandsmøde i Kreds 15

6: Referat fra møde med HF Nørrevænge

7: Haver til salg

8: Mågeparken 4

9: Åben have Kærhaven Varde

10: Tilsynsliste fra kreds og kommune (fra november)

11: Evt.

1: Gennemgang af referat fra 4.3.24

Godkendes

2: Oplæg ved Kenneth (vedr. økonomi)

Kenneth fortæller lidt om hvad han laver til daglig og hvad han kan tilbyde. Vibeke undersøger hvis vi har af kontrakt hos Økonomiservice. Kenneth kommer med pris på at overtage rollen efter Økonomiservice. Største plus for os er at vi dagligt vil kunne tilgå regnskabet og have et overblik over hvordan budgettet overholdes.

Derudover kommer Kenneth med tilbud på hjælp til privatlivserklæring og andet der er nødvendigt lovligt at have på sin hjemmeside vedr. GDPR. Heidi og Kenneth tager en snak om en forbedring af den eksisterende hjemmeside.

3: Budget v. Vibeke

Intet modtaget fra Økonomiservice. Hvilket leder hen mod at det er en god ide at finde anden udbyder.

4: Nøgleboks v. låge ind til Mågeparken fra Stormgade

Snakker med HF Nørrevænge om opsætning af nøgleboks. Nørrevænge sætter denne op.

5: Kort referat fra formandsmøde i Kreds 15

Formanden for kredsen Heidi Hansen beretter om hvordan det kører i forbund og kredsen. Henrik Bendix er stoppet i fællesvurderingen hvorfor der skal findes en ny. Lars Viborg er personligt blevet kontaktet til denne post, men har takker nej.

6: Referat fra møde med HF Nørrevænge

Huller i vores del af Mågeparken. Heidi skaffer tilbud fra en entreprenør både med hvad vi bedst gør nu og her og hvordan vi vedligeholder vejen bedst. Der er rigtig mange huller. Eddie sender forespørgsel til Esbjerg kommune - Park og Mobilitet om de på nogen måde kan hjælpe.

Kæder over Mågeparken ved Fælleshuset for at forhindre parkering ud mod Stormgade. Heidi sender forespørgsel til kommunen vedr tilladelse til forslag. (Sendt 9.4.24)

HF Nørrevænge ansøger om en hjertestarter, som i tilfælde af vi kan tilkommes en sådan, skal hænge på toilethuset ved Fælleshuset ud mod vendepladsen.

HF Nørrevænge har bestilt havecontainer (se under "Haveaffald" på hjemmesiden)

7: Haver til salg

Følg med under "Haver til salg" på hjemmesiden.

8: Mågeparken 4

Kredsen har været forbi og lavet en forhåndsvurdering. Heidi spørger om denne er nok til at sælge eller om der skal laves en vurdering som normalt. (Sendt e-mail 9.4.24)

9: Åben have Kærhaven Varde

Kolonihaveforeningen Kærhaven i Varde har inviteret til åben have og loppemarked 9. juni 2024 kl. 1000-1400.

Tilmelding på e-mail til bestyrelsen og der kan arrangeres samkørsel/fælleskørsel. Skriv gerne i e-mailen hvor mange i kommer og om i kan lægge bil til.

10: Tilsynsliste fra kreds og kommune (fra november)

Lars og Heidi går rundt på lørdag den 13.4.24 kl. 1600 med listen fra kredsen (den fra november) mhp. tilbagemelding til kreds og kommune.

11: Evt.

Der er kommet e-mail fra havelejer om trailere der er parkeret på Mågeparken. Der henviser endnu engang til, at disse ikke parkeres i længere tid på Mågeparken. Det anbefales at disse står i egne haver. Dette af hensyn til P-forbuddet på Stormgade. Eddie er i dialog vedr. forbuddet.

Første fælles arbejdsdag bliver 11.5. hvor resten af Fælleshuset skal males - tilmelding via e-mail til. bestyrelsen.

Fælles GRATIS opstartsrundstykker 21.4.24 kl. 10.00 i Fælleshuset. Husk tilmelding enten via Facebook eller e-mail til bestyrelsen hvor mange i kommer fra hvilken have.

Banko i fælleshuset Mandag den 29.4.24 kl. 19.00 - bare mød op med en kande kaffe. Vi har lidt til den søde tand. Vi spiller 4 runder med gave til 1, 2 og 3 rækker hver runde.

Næste møde er fastsat sendes på e-mail til bestyrelsen.