Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Fælles arbejdsdage

Datoer og arbejdsplan opdateres løbende:

Maling af fælleshus 11.5.24.

Nye vinduer i fælleshus.

Mågeparkens belægning skal ordnes i fællesskab med HF Nørrevænge.

Havecontainer pasning 3 søndage i løbet af sæsonen kl. 10-12 og 12-14.

11. maj maling af de sidste 2 sider af Fælleshuset. Tilmelding på e-mail til bestyrelsen.

Tilmeldte haver: 70, 100, 170, 134,

19. maj har vi brug for 2 personer kl. 10-12 og 2 personer kl. 12-14 til pasning af havecontainer.

Have 24 og 32 kl. 10-12

Have 38 kl 12-14

21. juli har vi brug for 2 personer kl 10-12 og 2 personer kl. 12-14 til pasning af havecontainer.

Have 136 kl 12-14

22. september har vi brug for 2 personer kl 10-12 og 2 personer kl. 12-14 til pasning af havecontainer.

Have 56 kl. 12-14

Have 128 kl. 12-14

Vi forsøger i år at lave en mere detaljeret arbejdsdags dagsorden, så man kan byde ind på de opgaver man synes passer til en.

Haver der har deltaget i 2024

Have 70 (vedr. rømning af nr. 4)

Have 134 (vedr. rømning af nr. 4)

Opdateres efter hver fælles arbejdsdag. Deltager man ikke i fællesarbejde i løbet af året, vil man blive opkrævet 200,- kr med januar opkrævningen efterfølgende år.