Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Indkaldelse til Generalforsamling 22.2.2024

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær generalforsamling i H/F Parken,

torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på adressen - JERNE KRO, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg

Spisning kl. 18.00


(tilmelding til spisning senest 12.2.24 på bestyrelsen_hfparken@outlook.dk)

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere.

2: Formandens beretning.

3: Årsregnskab 2023.

4; Godkendelse af budget 2024.

5; På valg:

Formand - Heidi V. Hansen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem - Lars Viborg (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem - Nina Knigge (modtager genvalg)

2 suppleanter

1 revisor suppleant

6: Indkomne forslag (ingen modtaget).

7: Renovering af stierne.

8: Bod for udeblivelse for fællesarbejde ønskes hævet fra kr. 200,- til kr. 500,- pr. have.

9: Økonomiservice ordning ønskes ændret.

10: Samlet bestyrelseshonorar ønskes hævet fra nuværende kr. 11.500,- til kr. 14.000,-.

11: Vurderingsmands honorar ønskes hævet grundet 10 vurderinger af haver i sæsonen 2023.

12: P-forbud Stormgade.

13: Fjernelse af ulovligt byggeri Mågeparken 4. Indhentet 3 tilbud fra entreprenører.

14: Evt.

Der henvises til haveforeningens vedtægter § 10 om afholdelse af generalforsamlinger.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Formand

Heidi Vestergaard Hansen