Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Bestyrelsesmøde 4.3.24

Bestyrelsesmøde 4.3.24 kl. 18.45.

Til stede: Lars, Eddie, Jens, Vibeke og Heidi (Afbud fra Kate og Nina)

1: Gennemgang af GF

2: Ansvar uddeles

3: Opstartsrundstykker

4: Bodil for E-boks fra AL

5: Hjemmesiden

6: Personsager

7: Evt.

Kaffe og æblekage

1: Gennemgang af GF

Rettelse - hævelsen af bestyrelseshonorar fordeles med 500,- kr. ekstra til alle 5 medlemmer af bestyrelsen.

2: Ansvar uddeles

Vand - Lars - fællesarbejdsdag når vandet skal åbnes.

Forsikring - Heidi - sende e-mail igen til forsikringsmægler med hvilke forsikringer de forskellige haver har.

Fællesarbejdsdage - Vibeke

Års rul - Heidi - på som et punkt hver gang der er best.møde

Hjemmesiden - Heidi

Fælleshus udlejning - Nina - obs. Betaling af strøm.

Stierne - Eddie

Nordea pulje - Eddie (der skal oprettes mit-id til foreningen inden der kan søges) - Overløbs bed? (Lars)

Salg af kolonihaver - Vibeke og Heidi (beløb ved indmeldelse hævet til 1000,- kr.)

Fælleshuset sommer og vinterklar - Lars og Eddie - Låge skal repareres. Smeden skal ud og svejse det sammen igen.

Info tavler - Eddie renovering.

Ting i info tavler - Fælles i bestyrelsen

P-forbud - Eddie - Forsøger at komme i dialog med forvaltningen mhp. Ophævelse af forbud.

Havecontainer - Heidi sammen med Nørrevænge

Tilsyn fra kommunen - Heidi - Rundt 1.4.24 og tjekke op på om noterne er udbedret.

Økonomiservice - Vibeke inviterer Kenneth Mørk til næste bestyrelsesmøde.

3: Opstartsrundstykker 21.4.24.

Eddie laver plakat til info tavler.

Vibeke handler ind ca. 1000 kr.

Heidi byder velkommen

Gøre klar og rydde op - fælles hele bestyrelsen.

4: Bodil for E-boks fra AL

Vibeke kontakter Arbejdernes Landsbank - mhp. at de skal overgå til Vibeke/Heidi?

5: Hjemmesiden gennemgås og opdateres

Forsikringer - opdateres mhp. Om selvrisiko eller ikke selvrisiko.

Fælleshus - Nina obs på betaling for strøm. 3 kr/kW.

6: Personsager

Haver til salg:

60

148

8

7: Evt.

Eddie vil søge om godkendelse til etablering af fælles trailerplads i randbeplantningen ved have 170 mod Stormgade.