Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Konstitueringsmøde 27.2.23

Formand & Sekretær:

Heidi V. Hansen (2 år) 

Kasserer:

Vibeke Boström (2 år) 

Bestyrelsesmedlem & Næstformand: Eddie Lützhöft (2 år) 

Bestyrelsesmedlem:

Eva Vilhelmsen (1 år) Fratrådt 2.3.23

Bestyrelsesmedlem:

Karin Kirk (1 år) 

Vurderingsmand:

Jens Toftgård (2 år) 

1. suppleant:

Lars Viborg (1 år) Indtræder i stedet for Eva pr. 2.3.23

2. suppleant:

Nina Knigge (1 år) 

Revisor:

Selma Björg Bjarnadóttir (2 år) 

Revisor suppleant:

Jens Toftgård (1 år) 

Delegerede til kredsrepræsentantskabet: 

Heidi V. Hansen - Eddie Lützhöft - Lars Viborg - Eva Vilhelmsen  

Bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmøder afholdes hver den første torsdag i måneden kl. 17.00. 

Dog næste gang 27. marts kl. 17.30. Derefter 13. april 17.30. 

Referater lægges på hjemmesiden (Sendes ikke rundt på mail). 

Kommunikation: 

Der opstilles kliktavler ved alle indfalds stier til haverne hvor nyheder og fællesarbejde samt anden nyttig viden bliver sat i. Eddie køber disse.

Hjemmesiden bruges til information med opdatering løbende. 

Kommunikation til bestyrelsen fra haverne:  

Send mail på:  bestyrelsen_hfparken@outlook.dk - besvares så hurtigt som muligt.  

Via telefon nummer 53 76 72 19 kan bestyrelsen kontaktes ved opkald hver onsdag fra 19-21.  

Torsdage kan formanden træffes i have 170 fra 16-18 (efter forudgående aftale) 

Vurderingsmanden – Jens Toftgård kan kontaktes pr. telefon/sms efter 16.00 på 40198876 

Ved salg af have kontaktes Jens Toftgård. Når der er OK fra Jens lægges haven til salg på hjemmesiden hvorefter køber kan kontakte sælger.  

Uddelegering af opgaver: 

Udleje fælleshus: Karin Kirk 

Kloak: Eva og Heidi følger sagen til dørs vedr. penge der er betalt ind.

Oversigt over hvad vi har stående skal foreligge inden vi starter montering af nye målere. 

Forsikringer: Eva Vilhelmsen 

Lobbyarbejde – rundt i haverne: Heidi + Vibeke 

Målere: Eddie (+ måler ved fælleshuset = 84 stk. i alt med fjernaflæsning samt ny kugleventil) 

Salg solceller: Eddie og Lars tager over fra Niels 

Svind af vand: Selma spørger Lene Hartvigsen vedr. hvem der dækker hvad? 

Kasserer posten: Eva, Selma, Heidi og Vibeke skal holde møde mhp. overdragelse. 

Hjemmesiden: Heidi 

Mailen: Heidi har ansvar for uddelegering af mails som lægges i undermapper til respektive tovholdere. 

Låge udvalg: Eddie, Lars og Poul – er i gang. 

Vand: Eva med Jens på sidelinjen til og med åbning af vand. Derefter overtager Eddie posten. 

Festudvalg: Eddie, Vibeke og Heidi. Dato for ”HØSTFEST” meldes ud senest 1.4.23. 

Skraldespande hegn – Gitte fra Nørrevænge har godkendte tegninger. Vi skal aftale vedr. etablering.  

Kalender oversigt: 15.4.23 kl. 10.00: Opstartshygge med rundstykker i fælleshuset (er lagt på FB og hjemmesiden).

Der foreligger en årskalender – Eva overdrager til Heidi