Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

28.9.23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Haveforening Paken 28.9.2023

Til stede: Heidi, Vibeke, Lars, Eddie og Jens. Afbud fra Nina.

Dagsorden:

1: Godkende referat fra sidst

2: Kasserer

3: Nøgler

4: Fællesarbejde

5: Personsager

6: Havepræmiering

7: Bordet rundt inkl. e-mails

8: Fælleshuset - fremtid - Festudvalg

9: Vurderinger - salg

10: Stierne

11: Evt.

1: Godkende referat fra sidst

Referat godkendes.

Ved. P-forbud og etablering af p-plader på haveforeningens grund er kommunen ikke på nogen måde interesseret i at hjælpe. Vi må se hvordan det ser ud næste sæson.

Ved. Ansøgning om midler fra delepuljen skal der oprettes Mit-ID til foreningen. Heidi arbejder på dette.

2: Kasserer

Der sendes email til Økonomiservice og kredsen med spørgsmål om hvordan vi kan leve op til vedtægterne, når ikke vi kan få et budget hver måned.

3: Nøgler

Jens indkøber nøgleboks til Fælleshuset.

Eddie omkoder hængelås til skuret v. Fælleshuset.

Nøgle til vand er klar til der skal lukkes for dette inden vinter. (Eddie og Lars har ansvaret for dette)

4: Fællesarbejde

Sidste fællesarbejdsdag bliver med henblik på lukning af vand til vinterlukningen. (Dato kommer når vi ved mere om dette).

5: Personsager

Fortroligt.

6: Havepræmiering

Dora skal have overrakt præmie 21.10.23. Hun tilmeldes sammen med bestyrelsen.

Heidi, Eddie, Lars og Vibeke.

Øvrige medlemmer i haveforeningen kan sende e-mail til bestyrelsen_hfparken@outlook.dk senest 11.10.23, såfremt de ønsker at deltage. Egenbetaling på 150 kr. (dette er inkl. spisning).

7: Bordet rundt inkl. e-mails

Lars - Har forespurgt Havejura vedr. etablering af hus til udlån til Mødrehjælpen Dette er mere omstændigt end først lige antaget, hvorfor projektet stiles i bero. Vi synes stadig det kunne være fantastisk at hjælpe på den måde, hvorfor vi tager den op igen næste sæson.

Heidi - Når biler eller trailere parkeres ved sidste stykke mod Stormgade fra Fælleshuset/affald kan der ikke tømmes containere. Derfor igen i dag ikke tømt affald.

Skraldespandene fjernes 1.10. og kommer først op igen 1.4. som aftalt på generalforsamling i februar.

Igen sendes opfordring ud i INFO - mail til havelejere med opfordring til at opbevare trailere på eget havelod og kun parkere biler i højre side indtil affaldspladsen.

Rottespærer i kloak tjekkes af kommune i nærmeste fremtid.

Mistbænke er nyt i byggeregler med tilladelse af disse på op til 12 m2 , samme størrelse som drivhus. (En mistbænk er en lav kasse med et tag af glas eller lign. Med en Max højde på 50 cm målt fra terræn til højeste punkt.) Dette er foruden de tilladte 45 m2 hovedhus, 15 m2 overdækket terrasse, 6 m2 skur og 12 m2 drivhus.

8: Fælleshuset - fremtid - Festudvalg

Projekter på Fælleshuset:

Nyt tag over terrasse.

Vinduer skiftes mod terrasse.

Male resten af facaden, stakit og toiletskur.

Ny bordplade på udeborde.

Arrangementer i Fælleshuset:

Foredrag - Byggehistorisk arkiv, Mogens Lorenzen.

Månedlige fællesarrangementer.

Banko.

Festudvalg

Der skal ved generalforsamling findes nyt udvalg, som ikke er aktive i bestyrelsen. (Har du lyst til denne post så send gerne en e-mail til bestyrelsen).

9: Vurderinger - salg

Jens - Vurdering af nr. 60 på mandag. Have nr. 148 stadig til salg (er opdateret på hjemmesiden)

10: Stierne

Esbjerg Maskinstation sender pris på nyt stenmel på alle stier. Skal på som punkt på generalforsamlingen til februar mhp. godkendelse.

11: Evt.

Fælleshuset må bruges af alle lejere i Haveforening Parken. Til arrangementer hvor alle i haveforeningen inviteres kræves ikke leje for Fælleshuset. Ved private arrangementer står priserne på hjemmesiden.

Eftermiddagshygge i Fælleshuset d 1.10.23 - alle nuværende lejere i Haveforening Parken er velkommen. Der serveres kaffe og kage. Jesper sliber knive. Medbring gerne spil, strikketøj, nørklerier eller andet til at hygge med.

Heidi sender infomail rundt til alle havelejere d.d.