Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Års hjul

2024

Januar:

Februar:

Generalforsamling 22.2.24 kl. 19.00

Marts:

April:

 • Sæson start 1.4.
 • Fællesarbejde - rengøring af fælleshus inden første arrangement.
 • Åbning af vand - (25.3.24 kl. 0800-1000) (der skal være åben til alle haver og alle stophaner skal være lukkede)
 • Opstartsrundtykker 21.4.24 kl. 10.00 i Fælleshuset (GRATIS) tilmelding på Facebook eller via e-mail til bestyrelsen. Skriv hvor mange der kommer fra hvilken have. (8.4.24 er der tilmeldt 20 personer)
 • 21.4. Container kl. 10.00-14.00. (Bemandes af HF Nørrevænge)
 • Banko i Fælleshuet mandag den 29. april kl. 19.00. Medbring en kande kaffe - vi har lidt sødt til tanden. Der spilles 4 runder med præmie til 1,2 og 3 rækker i hver runde.

Maj:

 • Lørdag den 11.5.24 fællesarbejdsdag - maling af det sidste på Fælleshuset. Rengøring af fælleshus. Pudse vinduer. Rengøring af havemøbler. Luge ved Fælleshus. Rengøre skilt ved skoven "haveforening Parken". Tilmelding via Facebook eller bestyrelsen_hfparken@outlook.dk
 • 19.5. Haveaffalds container (Vi skal bemande containeren) Have 24 og 32 passer fra 10-12. Have 38 passer fra 12-14.

Juni:

 • 1.6. Eftermiddags hygge i Fælleshuset. Vi har kaffe og kage. Medbring gerne nørklerier eller andet til hyggen.
 • 16.6. Haveaffalds container
 • 20.6. kl. 19.00 Banko i Fælleshuest

Juli:

21.7. Haveaffalds container

20.7. Grill aften i Fælleshuset. Vi har kaffe og kage til dessert. Medbring selv hvad du ønsker at grille samt tilbehør.

August:

18.8. Haveaffalds container

7.9. Høstfest - der kommer nærmere informationer. Fællesarbejde mhp. opdækning og oprydning.

Banko i Fælleshuset

September:

22.9. Have container (Have 76 har tilmeldt sig fra 12-14)

Eftermiddags hygge i Fælleshuset

Sæson slut 31.9.

Oktober:

Lukning af vand (der skal være adgang til alle haver og alle stophaner skal være lukkede).

Fælleshuset skal lukkes ned inkl. toiletter. Lukke for varmtvandsbeholder.

November:

Tilsyn fra kreds og kommune (dato udmeldes)

December: