Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

2.9.23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Haveforening Parken 31.7.23

Bestyrelsesmøde 2.9.23

Til stede: Eddie, Lars, Nina, Vibeke og Heidi. (Afbud fra Jens)

Dagsorden:

1: Godkende referat frs 31.8.23

2: Kasserer

3: P-forbud

4: Personsager

5: Fællesarbejdsdag 26.8.23

6: Delepulje

7: Mødrehjælpen

8: Evt

1: Referat godkendes. Mailliste laves hen over vinteren med oversigt hvert om nogle haveejere ønsker info via almindelig post.

Huller i vejen - Mågeparken, er udført af Haveforening Nørrevænge 26.8.23.

1 have fra vores forening deltager i præmiering af haver.

2: Kasserer:

Vi har kun modtager kontoposteringer fra Økonomiservice, som ellers have lovet os et budget hvert kvartal. Ifølge vedtægterne skal vi have denne hver måned og Heidi sender e-mail til Økonomiservice og kredsen som cc. VI betaler et godt beløb for ordningen og mener derfor vi kan gøre krav på at vores vedtægter overholdes.

3: P-forbud

Meget frustrerende. Hvor skal vi henviste vores gæster til at parkere?

Ved problemer opfordres havelejere til at tage billeder af problemet, sende det til bestyrelsen_hfparken@outlook.dk og så sender vi videre til ophavsmanden bag P-forbuddet.

Heidi skriver e-mail til kredsen mhp at få kontakt til kommunen vedr. hvad de har af planer vedr. etablering af P-pladser på vores mat.

4: Personsager

Disse sager er fortrolige.

5: Fællesarbejdsdag

Fællesarbejdsdagen 26.8.23 forløb efter planen med 11 deltagere. 2 sider af fælleshuset blev malet 1. gang. Ukrudt blev fjernet, hæk blev klippet og der blev gjort rent i fælleshuset.

Næste arbejdsdag 23.9.23 kl. 10-14 skal de 2 sider males 2. gang og såfremt der kommer flere end sidst vil vi forsøge at male de 2 øvrige sider af huset. Så tilmeld Jer endelig via meningsmålingen på Facebook eller på e-mail til bestyrelsen_hfparken@outlook.dk.

Havecontainer næste gang 17.9.23 - Jette og Vivian står vagt (Kate har været container vagt i år hvorfor hun fritages) kl. 10-12. Selma og Else/Morten står vagt kl 12-14.

6: Delepulje

Vi kan søges op til 15.000 kr. via Dele-puljen - Nordea-fonden.

Lidt om Dele-puljen

Nordea-fonden vil gerne opfordre til, at vi deler og låner noget mere hos hinanden. Vi indkøber alle sammen ting, som kun bruges sjældent. Et eksempel kunne være de mange trailere, der ofte står ubrugt hen. Hvorfor have 8 trailere i en grundejerforening, hvis man kan nøjes med én? Vi tror på, at de lokale fællesskaber kan forstærkes, når vi deler med hinanden. Og samtidig vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Vi sender en ansøgning afsted mhp. Indkøb af trailer, hækklippper og vibrator.

7: Mødrehjælpen

Lars har talt med kredsen som foreslår vi kontakte Havejura. Lars arbejder videre med dette punkt.

8: Evt.

Nina tager problematikken op vedr. stenmel på stierne efter al den regn vi har fået. Der indhentes tilbud fra 2 entreprenører.

Lars er blevet kontaktet vedr. leje af fælleshuet næste år. Nina tager sig af dette.

Næste arrangement i Haveforening Parken:

Eftermiddagshygge i Fælleshuet 1.10.23 kl. 14-17.

Tema: Kreativitet, spil, kaffe og kage. Tilmelding på e-mail til bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Næste møde: 28.9.23