Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

2.5.24 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 2.5.24

Til stede: Heidi, Jens, Vibeke, Nina, Kate, Lars, Eddie.

1: Gennemgang af referater

Heidi kontakter Kenneth vedr. opbygning af hjemmesiden.

Heidi rykker entreprenør for pris vedr. renovering af Mågeparken.

Eddie kontakter kommunen vedr. hjælp til renovering af Mågeparken.

Heidi lægger igen opslag på Facebook vedr. Åben have 9. juni kl. 1000-1400 i Kærhaven Varde med tilmelding på E-mail til bestyrelsen.

Nogle haver har flyttet trailerer til egne haver, men det aftales at det kommer på Facebook igen og står stadig på hjemmesiden.

2: Årshjul

Denne er opdateret med flere datoer både for arrangementer og fællesarbejde.

OBS første fællesarbejdsdag 11.5.24 kl. 1000-1400 i Fælleshuset.

Container vagter til 19.5. er fundet.

3: Telefontid

Lars beholder telefonen, men der slettes telefontid på hjemmesiden. Medlemmer af HF Parken må altid ringe, men hvis telefonen ikke tages indtaler man bare en besked og Lars vender tilbage. Man må også sende en sms.

4: Klik rammer

Vi vil være lidt skarpere på at få ting ned der er passeret og sørge for der ofte er nye ting deri. Derudover kommer der plakat ved toiletterne ved Fælleshuset med link til hjemmesiden vedr. have der er til salg. Eddie laver denne.

5: Dør fælleshus

Denne er rustet i stykker i en hængsel. Eddie har kontakt til smed der vil lave ny.

6: Økonomiservice

Vibeke opsiger aftalen, da vi ik aftalen ikke har købt adgang til månedlig budgetopfølgning. Dette er et krav ifølge vedtægterne. Vi opsiger pr. 31.12.24 hvorefter vi overgår til ny samarbejdsaftale.

Der er pt. 9 haver, som er i restance vedr. betaling til foreningen. Heidi og Vibeke sætter sig sammen og laver rykkerskrivelser nr. 1.

Derudover laves opgørelser vedr. Mågeparken 4 når denne er vurderet mhp. salg. Heidi spørger Advokat til hjælp med denne opgave.

7. Solsikke konkurrence

Vi vil i år forsøge med en Solsikke Konkurrence.

Præmie til 1., 2. og 3. højeste solsikke. Kåres ved høstfesten 7.9.24. Måles umiddelbart inden denne dato.

Vibeke laver skriv. Eddie laver plakat. Heidi laminerer. Disse sættes i klik tavler. Det kommer på FB og ud via e-mail

8: Vurderinger

4 haver er p.t. til salg.

2 på vej.

1 afventer.

9: Evt.

Ved. Vinduer til Fælleshuset.

Heidi spørger kredsen om der er regler for den overdækkede terrasse.

Sender e-mail til alle i bestyrelsen om nogle kender en tømrer, der kan give en arbejdsplan til hvordan vi griber tingene an og om vores idet overhovedet kan lade sig gøre.

Først skal vi i bestyrelsen dog lave en plan over hvad vi tænker - så kom gerne med gode ideer hvis du ligger inde med noget brugbart.

Næste møde er aftalt.