Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

6.6.24 Bestyrelsesmøde

Til stede: Eddie, Lars, Jens, Vibeke, Nina og Heidi (referent)

Dagsorden:

1: Gennemgang af sidste referat

2: Siden sidst

3: Års hjul

4: Økonom

5: Restancer

6: Haver til salg - hvorfor så mange til salg p.t.?

7: Tilbud vedr. Mågeparken 4

8: Tilbud vedr. opretning af Mågeparken

9: Bom vendeplads

10: Vand

11: Tilbud fra havelejer Jette Lützhöft

12: Nye vinduer i fælleshus

13: Evt.

14: Næste møde

1: Gennemgang af sidste referat

HeidI har ikke fået kontakt til Kenneth Mørk vedr. hjemmesiden. Dette effektueres.

Eddie kontakter kommunen vedr. Materialer til huller i Mågeparken.

Der var ingen tilmeldinger til Åben Have i Kærhaven Varde.

Det er angiveligt blevet bedre med hensyn til antal af parkerede trailere på Mågeparken.

Lars står for besvarelse af foreningstelefonen. Der har været et par henvendelser vedr. salg af haver. Men den bliver ikke meget brugt.

Låge ind til Fælleshus bliver snart lavet. Eddie er tovholder.

2: Siden sidst

Lars ringer til VVS Jesper Thrane mhp skift af blandingsbatteri på toilet ved Fælleshuset.

Forslag til om vi efter hvert bestyrelsesmøde skal gå rundt på stierne og følge op på om der er nogle have lejere der skal have en lille påmindelse vedr. højde på hække og vedligehold af stierne.

3: Års hjul

1.6.24 var der 8 fremmødte til kaffe og kage i Fælleshuset. Endnu engang hyggeligt og kan kun opfordre til at møde op til en god times snak og hygge.

20.6.24 kl. 19.00 forsøger vi igen med banko i Fælleshuset. Eddie laver ny seddel til klikrammerne.

Fællesarbejdsdag: 18.8.24 kl. 10-14. Der skal laves klikramme ved 1. sti. Det sidste på fælleshuset skal males.

Desuden efterlyser vi på Facebook en have lejer, der vil erhverve sig sit kryds i fælles arbejdsbogen ved at klippe hæk ved Fælleshuset og bortskaffelse af affaldet inden Sankt Hans.

4: Økonom

Din forsyning er vendt tilbage og vi er i dialog vedr. et beløb på ca 21.000,-kr fra 2022. Der er aftalt telefon møde med kundeservice i uge 24.

Der er ikke brugt penge på stierne endnu og budgettet ser fornuftigt ud og overholdes.

5: Restancer

4 haver er i Restance. Der er sendt rykker til disse fra økonmiservice og der er sendt en påmindelse fra bestyrelsen til disse haver om at få de skyldige beløb betalt straks.

6: Haver til salg - hvorfor så mange til salg p.t.?

Vi har haft alt for mange vurderinger i år allerede nu til dato. P.t. er 6 haver til salg og der der desværre et par stykker mere på vej.

Vi vil gerne vide grunden til hvorfor så mange sælger og gøre noget ved det hvis vi kan. Så send endelig en e-mail til bestyrelsen hvis du har en ide til hvad vi kan gøre bedre? Vi vil også fremover ved henvendelse om vurdering af en have mhp. Salg spørge ind til hvad grunden er.

7: Tilbud vedr. Mågeparken 4

Der er kommet e-mail fra 2 interesseret i at købe Mågeparken 4. Vi tager fat i den første henvendelse og afventer nærmere.

8: Tilbud vedr. opretning af Mågeparken

Der er indhentet tilbud vedr. opretning af Mågeparken. 32.250,- kr + moms som skal deles med HFNørrevænge. Afventer svar fra Nørrevænge.

9: Bom vendeplads

Der er givet grønt lys til tilbud indhentet af HF Nørrevænge. ca. 10.000,- kr + moms.

10: Vand

Vi har haft en episode hvor Din forsyning kontakter bestyrelsen da der løber alt for meget vand ud af hanerne. VVS’eren kontaktes og han kommer ud og finder strengen det er galt på og det opdages at en have lejer har glemt at slukke for vandet ved påfyldning af vand i et havebassin. Lejer ringes op og orienteres om dette forhold.

Der kommer en opkrævning til lejer for VVS’erens tidsforbrug.

11: Tilbud fra havelejer Jette Lützhöft

Jette har tilbudt at male bord bænk sættene og kummen ved Fælleshuset. Dette takkes der ja til.

12: Nye vinduer i fælleshus

Der arrangeres en arbejdsdag hvor en tømrer fra haveforeningen vil agere tovholder. Vi melder denne ud efter sommerferien.

13: Evt.

Ikke yderligere for i dag.

Næste møde er aftalt.