Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

4.5.23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde HF Parken 4.5.23

Til stede: Eddie, Lars, Jens, Karin, Vibeke og Heidi

Referent: Heidi

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat

2: Kort bordet rundt

3: Kasserer

4: Personsager/ Køb og salg

5: Haveaffalds dag 21.5.23

6: Fælles arbejdsdag 14.5.23

7: Stenmel til stierne

8: Næste møde.

Ad1: 

Referat godkendt. Dog skal der laves mail liste samt liste over haveejere der skal have fysiske breve. (Vibeke og Heidi udfærdiger dette)

Ad2:

Jens har ikke haft nogen forespørgsler vedr. salg af haver.

Lars har ingen punkter.

Karin har ikke haft forespørgsler vedr. leje af Fælleshus. Dog er der en på vej fra Nørrevænge.

Vibeke har haft lidt frem og tilbage korrespondance vedr. fakturaer om de er betalt eller ej og en haveejer har et problem vedr. betaling af leje.

Heidi har brugt en del tid på salg af nu 3 haver. Er ved at være inde i tingene, så det fremover ikke vil være så tidskrævende. Vil dog forespørge Nørrevænget til deres procedure og kredsen om samme.

Eddie er på sagen vedr. mail om "Parkering forbudt" varsel på Stormgade. Der er sendt brev med indsigelse og der arbejdes på en løsning, da haveforeningen siden 1934 har kunnet parkere på Stormgade. De henviser til at vi kan parkere på Gl Vardevej og Mågeparken. Dette vil vi dog ikke acceptere, hvorfor vi er i tæt dialog med Park og Mobilitet. Vi skal dog henstille til at al frustration fra haveejere rettes til bestyrelsen, så al kommunikation til Esbjerg kommune kun kommer direkte fra bestyrelsen. 

Ad 3: 

Vibeke efterspørger en særskilt e-mail vedr. kasserer posten i Haveforening Parken. Det er for uoverskueligt og e-mails kan forsvinde.

Dette oprettes snarest.

Regnskab for 2022 er hentet hjem.

Heidi og Vibeke skriver igen til banken vedr. status for overdragelse af konto.

Punkt fremover på bestyrelsesmøder er status fra kasserer.

Ad 4: 

Have 44: Solgt - Velkommen til Abelone & Gitte

Have 80: Solgt - Velkommen til Gunhild

Have 130: Sælges 7.5.23

Ad 5: Der skal bruges 2 personer kl. 10-12 og 2 personer kl. 12-14. Heidi ringer til Nørrevænget vedr. hvordan de plejer at gøre med nøgle til container.

Ad 6: Vi mangler d.d. 9 personer jf. arbejdsplanen. Vi sender mail rundt igen + informerer om hjælp til havecontainer 21.5. Bænk fra Eva Kirk flyttes 5.5.23. 

Ad 7: Det besluttes at vente med dette punkt, til næste måned efter fælles pligt arbejdsdag den 14.5. og havecontainer 21.5..

Ad 8: EVT - intet af notere. 

Ad 9: Næste møde 8.6.23 hos Vibeke kl. 16.30.