Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

31.7.23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Haveforening Parken 31.7.23

Til stede: Nina, Vibeke, Lars, Eddie og Heidi (referent). Afbud Jens.

Dagsorden:

1: Godkende ref. 29.6.

2: Bordet rundt

3: P-forbud (Kredsen overtager dialog til kommunen.

4: Kæde Mågeparken

5: Huller i vejen Mågeparken

6: Personsager

7: Fællesarbejdsdag - grøn container resten af året samt vedligehold Fælleshus

8: Høstfest

9: Ansvarsområder

10: Havepræmiering (1 have tilmeldt)

11: Evt.

1: Godkende ref. 29.6.

Godkendt. Dog er der stadig ikke lavet mailliste og liste over havelejere der ønsker brevpost.

“Dame hygge eftermiddag” kommer snart ud med dato.

Ved. Fælleshuset har der aldrig været middagstallerkener, dette skaffes ikke på nuværende tidspunkt.

2: Bordet rundt

Lars efterspørger igen regnskabsoversigt hvilket står i vedtægterne §17 stk. 3. Vibeke forespørger ved. Økonomiservice.

Lars har i formandens ferieperiode haft bestyrelsestelefonen. Dette vil han gerne fortsætte med.

Ved. "Mødrehjælp huset" som blev diskuteret på sidste møde, er der ikke sket yderligere.

Eddie har ikke gjort noget ved ansøgning fra “Delepuljen” Heidi overtager opgaven.

Vibeke har fået adgang til begge konti vedr. haveforeningen. Dog skal der sendes ny foreningsoversigt i Arbejdernes Landsbank, og Nina skal i den anledning fremsende billedid og sygesikringskort til formanden.

Vedr. Fælleshuset er der kommet en forespørgsel fra haveforening Nørrevænge. Vibeke går videre med denne.

Pris for fælleshus for medlemmer uden for Haveforening Parken er dobbel pris (står også anført på hjemmesiden).

3: P-forbud (Kredsen overtager dialog til kommunen ?)

P-forbuddet er på vej. Dog kender en havelejer en god kontakt til kommunen, hvorfor Heidi forsøger at tage kontakt dertil, for om der stadig kan forhindres P-forbud på Stormgade.

4: Kæde Mågeparken

Henlægges.

5: Huller i vejen Mågeparken

Heidi tager fat i formanden for Nørrevænge vedr. planen.

6: Personsager

Have 48 solgt til Heidi - velkommen

Er der flere vurdering på vej? Jens skal vurdere have 56 og der er kommet en forespørgsel på vurdering af have 148.

7: Fællesarbejdsdag - grøn container resten af året samt vedligehold Fælleshus

Vibeke laver e-mail til rundsending til alle havelejere vedr. vedligehold af fælleshuset og de resterende haveaffaldsdage. Der vil være forplejning de dage der skal laves fællesarbejde på Fælleshuset.

8: Høstfest

2. september. Meget få tilmeldt indtil videre. Reminder ud igen.

Nina vil spørge andre foreninger hvad de gør for at få havelejere til at deltage i fællesarrangementer.

Næste møde i festudvalget lørdag den 5. august kl. 10.00.

9: Ansvarsområder

Kloak+vand: Lars og Eddie.

Fælleshus: Nina (Heidi har mappe som skal overdrages)

P-forbud: Eddie

Arbejdsdage: Heidi

Telefon: Lars

Havepræmiering: Eddie

Forsikringer: Vibeke

E-mail: Heidi

Vurdering: Jens

10: Havepræmiering (1 have tilmeldt)

11: Evt.

Heidi fremskaffer bilag vedr. byggeansøgninger og tilladelser givet i Ljiljanas tid som formand.

JV vil gerne have et interview med en havelejer, dette foranlediges mhp. Artikel i avisen.

Næste møde: 31.8. kl. 16.00 m. spisning.